Вернуться к Эл аралык кызматташтык

Проекты ERASMUS

  1. Call for Erasmus+ Students

  2. Erasmus Charter for Higher Education

  3. Annex 1 Declaration of Interest

  4. Annex 2 learning

  5. Call for Erasmus+Academic

Anex 1

ERASMUS + International Credit Mobility Declaration of Interest I, the undersigned: Name:_________________________________________________________ Surname:_______________________________________________________ Date and place of birth:_____________________________________________________ Citizenship:______________________________________________________ Address:________________________________________________________ (Cell) phone number:_______________________________________________________ Email address:________________________________________________________ University:______________________________________________________ Degree Programme:_____________________________________________________ Year:__________________________________________________________ Subject Area:__________________________________________________________ declare that I wish to participate in the. Erasmus + mobility at the University of Pisa for the o Spring semester 2015−16 or o Fall semester 2016−17 My motivations for applying are the following: …

CALL FOR ACADEMIC MOBILITY

BETWEEN PROGRAMME COUNTRIES AND PARTNER COUNTRIES Within the Program Erasmus+/KA1 HIGHER EDUCATION Deadline for Preliminary Applications («Declaration of Interest»): 30 November/ 20 December 2015 The Naryn State University in the ERASMUS+ framework hereby publishes a call for international Teaching\training staff Mobility with the University of Pisa supported by the European Commission through the project 2015−1-IT02-KA107 -14 705 (2015−2017). Eligible participants All …

CALL FOR STUDENT MOBILITY

BETWEEN PROGRAMME COUNTRIES AND PARTNER COUNTRIES Within the Program Erasmus+/KA1 HIGHER EDUCATION Deadline for Preliminary Applications («Declaration of Interest»): 30 November/ 20 December 2015 The Naryn State University in the ERASMUS+ framework hereby publishes a call for international Student Mobility with the University of Pisa supported by the European Commission through the project 2015−1-IT02-KA107 -14 705 (2015−2017). Eligible participants All Phd …

DoQuP

tempus-doqup.unige.it Окуу программасынын сапатын кепилдөөнүн документациясы (DoQuP) Documentation for quality assurance of study programmes (DoQuP) Документация гарантии качества образовательных программ (DoQuP) Өнөктөштөр: Генуя университети (Италия) — Координатор (Грант алуучу) Словакия технологиялык университети (Словакия) Аликанте университети (Испания) Дюсбург университети (Германия) Италия университеттеринин ректорлорунун конференциясы (Италия) Баку мамлекеттик университети (Азербайжан) Хазар университети (Азербайжан) Азербайжан медициналык университети (Азербайжан) Одлар Юрду …

EcoCAR

www. ecocar-centralasia.com Борбордук Азиянын дарыяларынын (Тарим/Кытай, Нарын/Кыргызстан) жээгиндеги токойлорду туруктуу башкаруу үчүн экосистеманы баалоо жана квалификацияны жогорулатуу (EcoCAR) Ecosystem Assessment and Capacity Building for Sustainable Management of Floodplains along the Central Asian Rivers Tarim and Naryn (EcoCAR) Өнөктөштөр: Айхштетт-Ингольштатт университети (Германия) — Координатор (Грант алуучу) Эберсвальде универистети (Германия) Циньзянь университети (Кытай) Кытай илимдер академиясы (Кытай) Нарын мамлекеттик университети …

ERASMUS Charter for Higher Education

C.2 Fundamental Principles By applying for the Erasmus University Charter for Higher Education my institution will: Respect in full the principle of non-discrimination set out in the Programme and ensure equal opportunities to mobile participants from all backgrounds. Ensure full recognition for satisfactorily completed activity of study mobility and, where possible, traineeship in terms of credits awarded (ECTS or compatible system). Ensure inclusion of satisfactorily completed …

Erasmus Mundus EACEA II

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде 24-декабрь 2015-жылы башкы корпуста (301 аудитория) эл аралык байланыштар бөлүмү тарабынан уюштурулган Erasmus Mundus EACEA II программасы боюнча маалыматтар күнү өткөрүлдү. Эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Байтүгөлова Жанара жана EACEA II программасы менен Португалия мамлекетине барып келген Ашыров Эркин презентация кылышты. Бул күнү 45ке жакын мугалим жана студенттер катышып кызыккан маалыматтарын ала алышты. …

HONOR

www.honorproject.eu Улуттук уюштуруучулук реформанын жогорку максаттары (HONOR) High Objectives of National Organizational Reform (HONOR) Высокие цели национальных организационных реформ (HONOR) Өнөктөштөр: Барселона университети (Испания) — Координатор (Грант алуучу) Словакия агрардык университети (Словакия) Мамлекеттик башкаруу академиясы (Франция) Шиаулиай университети (Литва) КР Президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы (Кыргызстан) — улуттук координатор Кыргыз улуттук университети (Кыргызстан) Нарын мамлекеттик университети (Кыргызстан) Ыссык-Көл мамлекеттик …

KyrMedu

kyrmedu.org Advancing University Education in Biomedical Engineering and Health Management in Kyrgyzstan (KyrMedu) Кыргызстанда биомедициналык инженерия, саламаттыкты сактоо менеджменти жана экономикасы багытында жогорку билим берүүнү өркүндөтүү Развитие высшего образования в области биомедицинской инженерии, менеджмента и экономики в здравоохранении Кыргызстана (KyrMedu) Өнөктөштөр: Батыш-Саксония университети (Германия) — Координатор (Грант алуучу) Клуж-Напока техникалык университети (Румыния) Загреб университети (Хорватия) КГУСТА (Кыргызстан) — Улуттук координатор КГТУ (Кыргызстан) …

MAPREE

www.mapree.se Борбордук Азия менен Россиядагы калыбына келүүчү энергия жана курулуштагы энергиянын натыйжалуулугу боюнча магистердик программасы (МАРRЕЕ) Өнөктөштөр: Лунд университети (Швеция) — Координатор (Грант алуучу) Инсбрук университети (Австрия) Таллин университети (Эстония) КГУСТА (Кыргызстан) — Со-координатор Нарын мамлекеттик университети (Кыргызстан) Ош технологиялык университети (Кыргызстан) «Авангард-стиль» курулуш компаниясы (Кыргызстан) Таджик техникалык университети (Таджикистан) Худжанд политехникалык институту (Таджикистан) «САМР-Кухистон» коомдук бирикмеси (Таджикистан) …