Манас алиппеси

  • китеп тануу борборунун башчысы Кадыралиева Кенжекенин Манас алиппеси: Окуу усулдук колдонмосу Бишкек шаарынан «Макс Принт» басмаканасынан 2015-жылы басылып жарыкка чыкты.
  • Кытай Республикасындагы Шинжаң районунда «Манас» изилдөө борборунун басылмаларына «Манас жана кыргыз салты» эл аралык илимий талкуу жыйындын топтомуна «Манастагы сырдуу белгилер» деген темада макала жарыяланып басмадан жарыкка чыкты.
English English Кыргызча Кыргызча Русский Русский