Манас алиппеси

  • китеп тануу борборунун башчысы Кадыралиева Кенжекенин Манас алиппеси: Окуу усулдук колдонмосу Бишкек шаарынан «Макс Принт» басмаканасынан 2015-жылы басылып жарыкка чыкты.
  • Кытай Республикасындагы Шинжаң районунда «Манас» изилдөө борборунун басылмаларына «Манас жана кыргыз салты» эл аралык илимий талкуу жыйындын топтомуна «Манастагы сырдуу белгилер» деген темада макала жарыяланып басмадан жарыкка чыкты.