Вернуться к Экономика бизнес жана башкаруу факультети

Каржы жана менеджмент кафедрасы

Кафедра башчысы экономика илимдеринин кандидаты Сарбагышова Айгул Эсеновна

Кафедра жөнүндө маалымат

2017−2018-окуу жылында «Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент» кафедрасы кайра уюштурулуп, анын базасында эки кафедра: «Каржы жана менеджмент» жана «Экономика жана бухгалтердик эсеп» кафедралары түзүлгөн. «Каржы жана менеджмент» кафедрасынын башчысы болуп э.и.к., доценттин м.а. Исраилов Эрик Мукашевич дайындалган.
2018-жылы кафедра башчысынын м.а. болуп э.и.к. Сарбагышова А.Э. дайындалып, азыркы күндө жетектеп келе жатат.

Азыркы учурда «Каржы жана менеджмент» кафедрасында 1 илимдин доктору, 4 илимдин кандидаты, 3 ага окутуучу, 3 окутуучу, 1 лаборант эмгектенет.

Кафедранын иш-чаралары

Профессордук окутуучулук курам

Исраилов Эрик Мукашович Куканов Абдыбек Асанов Жолдош Асанович Бекбоева Махабат Амантуровна Асан уулу Кубатбек Ырыскелдиева Айзат Карыпбаевна Сарбагышева Айгүл Эсеновна Супатаева Гүлзат Табылдиевна Айдарова Бурулсун Акайбековна Чекирбаева Майрамкүл Сагыновна Мукашова Салтанат Бейшебаевна Шералиева Елиза Казыбековна Мукашова Мээрим Алмамбетовна