«Орус тили жана адабияты» кафедрасы

Орус тили жылдызда, Биздин улуу заманда.

История кафедры «Русский язык и литература» начинается с сентября 2003-года,

когда был определен статус выпускающей кафедры, готовящей учителей русского языка и литературы.

Кафедра была создана с учетом спроса по изучению русского языка в Нарынской области.

Заведующая кафедрой, кандидат педагогических наук Касаболотова Гульзат Асековна

Профили: «Орус тили жана адабияты»

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл

Контрактык негизде окууга төлөм I — курс — 21,000; II — курс — 23,100; III — курс- 23,520; IV — курс — 24,150;

Аккредитация 2025 — жылга чейин

Бюджеттик орун 10 — орун

Перспективасы Нарын областында орус тилин жайылтуу максатында консультативдик борбор ачуу (Развитие грамотного письменного и устного русского языка), Россиянын алдынкы жогорку окуу жайлары менен иштешуу мумкунчулугу бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Мектептерде, гимназияларда, Окуу борборлорунда, билим берүүчү жайларда

Кошумча маалымат алуу: Буклет, Кафедра башчысы: Касаболотова Г. А. 702 291 226 kasabolotova72@mail.ru