Вернуться к семинар тренинигдер

Аккредитация боюнча

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 29-сентябрындагы № 670 «Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында көз карандысыз аккредитация боюнча актыларды бекитүү жөнүндө Токтомунун талаптарын аткаруу максатында 2017- жылдын 24−25-февралында С. Нааматов атындагы НМУнун базасында «Билим берүү программаларын жана уюмдарын көз карандысыз аккредитациялоо боюнча эксперттерди даярдоо» семинары болуп өттү. Семинарды Билим берүү программаларын жана уюмдарын көз карандысыз аккредитациялоо боюнча агенттигинин (ААОПО) директору техника илимдеринин доктору, профессор Исмаилов Бактыбек Искакович жогорку чеберчилик менен кызыктуу алып барды. Бул семинарга НМУнун декандары, кафедра башчылары, түзүмдүк уюмдун жетекчилери катышып, өтө маанилүү маалымат алышты.
Семинар Билим берүүнүн сапат бөлүмүнүн базасында өткөрүлдү.