Вернуться к Билим берүүнүн сапат менеджмент борбору

семинар тренинигдер

  • Университеттин окутуучуларынын кесиптик потенциалын жогорулатуу жана Борбордук Азия университети менен кызматташтыкты өркүндөтүү максатында, Ага Хандын «Адам таануу» долбоору тарабынан уюштурулган семинар-тренинг НМУнун Билим берүүнүн сапат менеджменти бөлүмүнүн базасында 3−7-декабрда уюштурулду. НМУнун 22 окутуучусу семинарга чыгармачылык менен катышты.

Аккредитация боюнча

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 29-сентябрындагы № 670 «Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында көз карандысыз аккредитация боюнча актыларды бекитүү жөнүндө Токтомунун талаптарын аткаруу максатында 2017- жылдын 24−25-февралында С. Нааматов атындагы НМУнун базасында «Билим берүү программаларын жана уюмдарын көз карандысыз аккредитациялоо боюнча эксперттерди даярдоо» семинары болуп өттү. Семинарды Билим берүү программаларын жана уюмдарын көз карандысыз аккредитациялоо боюнча агенттигинин …