Вернуться к Кесиптик квалификацияны жогорулатуучу курстар

2016−2017-окуу жылы

2016−2017-окуу жылынын кышкы каникул учурунда окутуучулардын билимин жогорулатуу курсун уюштуруу жөнүндө НМУнун ректору Омуралиева Дамира Кемеловнанын № 01−12/58 буйругу менен 11-январдан 27-январга чейин Билим берүүнүн сапат бөлүмүнүн базасында «Билим сапатын жогорулатуунун жолдору» деген теманын алкагында окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курсу уюштурулду

Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу боюнча «Жогорку кесиптик билим берүү деңгээлин жакшыртуу» темасындагы курстун графиги

11−27-январь, 2017-жыл

Темасы

Тренерлер Убактысы Сааты гр 1 гр 2 гр 3 гр 4 гр 5 гр 6

1

«Жогорку кесиптик билим берүү деңгээлин жакшыртуу».

Курстун презентациясы

1.Чолпонбаев Азиз

2.Чоробаева Н.А.

3. Өмүрканов Т.

4. Ажыбаев Д.М.

5.Шерматова И. К

900-1000

11.01.17. 401- ауд

1.1. Нарын мамлекеттик университетинин стратегиялык планын жана видениесин талкуулоо. Кесипке багыттоо иштерин уюштуруу жана өткөрүү

1.2. Адистиктерди аккредитациялоонун талаптары жана механизми

1.Чолпонбаев Азиз

2.Ажыбаев Д.М.

3.Шерматова И. К

900-1500

404 ауд, арабский центр

12

саат

11−12

01.17

13−16

01.17

17−18

01.17

19−20

01.17

23−24

01.17

25−26

01.17

2 Интерактивдүү доска менен иштөөнүн эрежелери 1.Чекирова Г. К.,

2. Ашыров Э 3.Осмонова Б

900-1500

301 ауд

12

саат

13−16

01.17

17−18

01.17

19−20

01.17

23−24

01.17

25−26

01.17

11−12

01.17

3

3.1.Илимий долбоор жана эл аралык гранттарга долбоор жазуу.

3.2Патенттин жогорку окуу жайдагы ролу

1.Чоробаева Н.А.,

2.Ибраева Н.И.,

3.Аттокурова С.,

900-1500

401 ауд

12

саат

17−18

01.17

19−20

01.17

23−24

01.17

25−26

01.17

11−12

01.17

13−16

01.17

4 Дисциплинанын окуу-методикалык комплекси: структурасы жана методикалык талаптар 1.Дүйшөкеев К.

2.Ажыбаев Д.

3.Шерматова И.

900-1500

Кытай тил

403 ауд

12

саат

19−20

01.17

23−24

01.17

25−26

01.17

11−12

01.17

13−16

01.17

17−18

01.17

5

5.1.СӨИни уюштуруу.

5.2.Окутуучулук-профессордук курамдын рейтингин чыгаруунун методикасы

1.Шерматова И.К.

2.Чоробаева Н.А.

3.Куканова Ч.

4. Ажыбаев Д.М.

900-1500

201 ауд

12

саат

23−24

01.17

25−26

01.17

11−12

01.17

13−16

01.17

17−18

01.17

19−20

01.17

6

6.1.Сабак өтүүнүн методикасы (тайм-менеджмент — убакытты туура бөлүштүрүү)

6.2.Видео сабактарды түзүү.

1.Орозов Т.С.

2.Дюшекеев К. Д

900-1500

Компьютердик класс

405 ауд

12

саат

25−26

01.17

11−12

01.17

13−16

01.17

17−18

01.17

19−20

01.17

23−24

01.17

7

ОЖПнын милдеттери жана функциялары Батырбекова Анара.

11−26

01.17

8

ЖКББ процессинде куратордун ролу Өмүрканов Турат. 23−27

01.17

Графиктен тышкаркы тренингдер

1. Лабораториялык анализ жүргүзүүнүн методикасы (аспиранттар жана магистранттар үчүн) Тренинг Жаӊы алып келинген приборлор менен тааныштыруу 2 күн 26−27.01.17. Шерматов С., Байбагышов Э.М. Илимий иштер боюнча проректор
2. Илимий макала жазуу боюнча теориялык жана практикалык кеӊештер Тренинг 1 күн 14.01.17. Айдаралиева А., Абдразакова М. Илимий иштер боюнча проректор
3. Методикалык жана илимий ийримдердин ишин уюштуруу Тренинг 1 күн 27.01.17. Ибраева Н., Биймурсаева Б., Чекирова Г., Сатылган к. Г. Илимий иштер боюнча проректор
4. Үзгүлтүксүз педагогикалык практиканын алгачкы жыйынтыктары Тегерек стол 1 күн 21.01.17. Усубалиева Ж.Ж. Окуу башкармалыгы

sam_0990 sam_0966 sam_0967 sam_0955