Вернуться к Кесиптик квалификацияны жогорулатуучу курстар

2015−2016-окуу жылы

2015-жылы 5-февралдан 7- февралга чейин жогорку окуу жайында жана айылдык мектепте иштеген педагогикалык кадрлардын кесиптик потенциалын өркүндөтүү максатында «Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору жана механизмдери « деген темада семинар- тренинг болуп өттү

Милдеттери:

  • Эки деңгээлдүү түзүмдү билим берүү системасына киргизүүнү жакшыртуу.
  • Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу,
  • Билим берүү системасын башкаруунун жолдору

Семинардын графиги

Күнү

Убактысы Лектор Темасы Кимдер үчүн

Өтүлчү орду

Биринчи күн. 5.02.15

Нарынга келүү жана түштөнүү

13.00 -14.00

Магистратура 14.00−17.00

Мамбетакунов Э. М

Изилдөө ишмердүүлүгүн уюштуруу

1 курстун магистранттары, аспиранттар, калоочулар

НМУ, башкы корпус

.

14.00−15.00

14.00−15.00 Каниметов Ж

Билим берүүнүн мамлекеттик стандарты ПНО-13С, калоочулар НМУ, башкы корпус
15.00−16.00 Алимбеков А 1.Жогорку мектептин педагогика жана психологиясы

2. Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

ПНО-13С, калоочулар НМУ, башкы корпус
16.00−17.00 Чоров М Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү ПНО-13С, калоочулар НМУ, башкы корпус
15.00−17.00

Мамбетакунов Э.М.

Кыргыз Республикасынын билим берүү системасы

1 курстун магистранттары, аспиранттар, калоочулар

НМУ, башкы корпус

Экинчи күн. 6.02.15.

НМУнун окутуучулары

09.00−13.00

09.00−13.00 1.Мамбетакунов Э. М 1.Университеттин билим берүү системасы

1. Студенттердин илимий түшүнүктөрүн калыптандыруу

2. Окутуу технологиялары жөнүндө

НМУнун окутуучулары, структура жетекчилери, кафедра башчылдары.

НМУ

201 аудитория

1. Каниметов Ж 1.Педагогикалык илимдин азыркы мезгилдеги проблемалары

2.Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

НМУнун окутуучулары, структура жетекчилери, кафедра башчылары.

401- аудитория

1. Алимбеков А 1. Университет окутуучусунун кесиптик -педагогикалык даярдыгына коюлуучу талаптар

2. Болония процессинин алкагында студенттердин өз алдынча окуу ишмердүүлүгүн уюштуруунун методикасы.

НМУнун окутуучулары, структура жетекчилери, кафедра башчылары.

301 аудитория

1. Чоров М Биология, зоология предметтерин окутуунун жолдору. «ЕНО», «Экология» кафедраларынын окутуучулары.

402 аудитория

Үчүнчү күн.7.02.15.

НМУнун окутуучулары

09.00−13.00 1. Омуралиева Д. К

2.Мамбетакунов Э. М

С. Нааматовго 110 жыл НМУнун структуралык бөлүмүнүн башчылары, кафедра башчылары, окутуучулар.

НМУ

10.00 НМУнун эң мыкты студенттери «Эң мыкты алгачкы илимий иштердин «презентациясы
11.00 НМУнун эң мыкты мугалимдерине сертификат тапшыруу
12.00−13.00 Түштөнүү
Магистратура 13−16.00
13.00−16.00 Каниметов Ж.К. Педагогикалык илимдин азыркы мезгилдеги проблемалары 1−2 курстун магистранттары, аспиранттар, калоочулар

НМУ

Каниметов Ж.К. Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

1−2 курстун магистранттары, аспиранттар, калоочулар

НМУ

13.00−16.00 Алимбеков А.А. Жаңы педагогикалык технологиялар ПНО-13С, калоочулар НМУ

dscn1583 dscn1612