Вернуться к Кесиптик квалификацияны жогорулатуучу курстар

2014−2015-окуу жылында

«Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору жана механизмдери «аттуу кышкы семинар болуп өттү.

Максаты: Жогорку окуу жайында жана айылдык мектепте иштеген педагогикалык кадрлардын кесиптик потенциалын өркүндөтүү.

Семинардын графиги 1-күн

Тематика А.А.А Убактысы I группа

201- ауд.

II группа

301- ауд.

III группа

405— ауд.

«Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору жана механизмдери «. Омуралиева Д. К Шерматова И. К Мамбетакунов Э. М Каниметов Ж Алимбеков А

13.30 — 14.00

401- ауд.

2

Изилдөө ишмердүүлүгүн уюштуруу

Мамбетакунов Э. М

14.00 — 15.00

Лектор:

Мамбетакунов Э. М

Лектор: Каниметов Ж

Лектор: Алимбеков А
Билим берүүнү башкарууну демократиялаштыруунун актуалдуу проблемалары

Каниметов Ж

15.00 — 16.00

Лектор: Алимбеков А Лектор:

Мамбетакунов Э. М

Лектор: Каниметов Ж

1.Жогорку мектептин педагогика жана психологиясы

2. Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

Алимбеков А

16.00 — 17.00

Лектор: Каниметов Ж

Лектор: Алимбеков А Лектор:

Мамбетакунов Э. М

2-күн

Тематика А.А.А Убактысы I группа

201- ауд.

II группа

301- ауд.

III группа

405— ауд.

1 Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору жана механизмдери «. Омуралиева Д. К Мамбетакунов Э. М Каниметов Ж Алимбеков, А Шерматова И. К

9.00

2 1.Университеттин билим берүү системасы

1. Студенттердин илимий түшүнүктөрүн калыптандыруу

2. Окутуу технологиялары жөнүндө

Мамбетакунов Э. М

09.00 — 10.00

Лектор:

Мамбетакунов Э. М

Лектор: Каниметов Ж

Лектор: Алимбеков А
3 1.Педагогикалык илимдин азыркы мезгилдеги проблемалары

2.Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

Каниметов Ж

10.00 — 11.00

Лектор: Алимбеков А Лектор:

Мамбетакунов Э. М

Лектор: Каниметов Ж

4 1. Университет окутуучусунун кесиптик -педагогикалык даярдыгына коюлуучу талаптар

2. Болония процессинин алкагында студенттердин өз алдынча окуу ишмердүүлүгүн уюштуруунун методикасы.

Алимбеков А

11.00 — 12.00

Лектор: Каниметов Ж

Лектор: Алимбеков А

Лектор:

Мамбетакунов Э. М

1. 5 Сертификаттарды тапшыруу 12.00
1. Түштөнүү
1. 1 1.Мектептин билим берүү системасы

2.Окуучулардын илимий түшүнүктөрүн калыптандыруу

3.Окутуу технологиялары жөнүндө

Мамбетакунов Э. М

13.00 — 14.00

Лектор:

Мамбетакунов Э. М

Лектор: Каниметов Ж

Лектор: Алимбеков А
1. 2 Билим берүүнү башкарууну демократиялаштыруунун актуалдуу проблемалары Каниметов Ж

14.00 — 15.00

Лектор: Алимбеков А Лектор:

Мамбетакунов Э. М

Лектор: Каниметов Ж

1. 3 1.Мектеп мугалиминин кесиптик -педагогикалык даярдыгына коюлуучу талаптар

2. Жаңы педагогикалык технологиялар.

Алимбеков А

15.00 — 16.00

Лектор: Каниметов Ж

Лектор: Алимбеков А Лектор:

Мамбетакунов Э. М

4 Сертификаттарды тапшыруу 16.00 401

3-күн

Тематика А.А.А Убактысы Аудитория

С. Нааматовго 110 жыл

Омуралиева Д. К Шерматова И. К Мамбетакунов Э. М

09.00 — 10.00

201

1

«Эң мыкты алгачкы илимий иштердин «презентациясы

(НМУнун эң мыкты студенттери)

Шерматова И. К

10.00 — 11.00

201

2

НМУнун эң мыкты мугалимдерине

сертификат тапшыруу

Омуралиева Д. К Шерматова И. К Мамбетакунов Э. М Каниметов Ж Алимбеков А

11−11.30−00

201

Түштөнүү 12.00 — 13.00

Магистратура

13.00 — 16.00

Педагогикалык илимдин азыркы мезгилдеги проблемалары

Каниметов Ж

13.00 — 14.00

I группа

201- ауд.

Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

Каниметов Ж

14.00 — 15.00

Жаңы педагогикалык технологиялар

Алимбеков А

15.00 — 16.00

II группа

301- ауд

dscn1319 dscn1434 dscn1409 dscn1354 dscn1308