Вернуться к Кесиптик квалификацияны жогорулатуучу курстар

2012−2013-окуу жылы

С. Нааматов атындагы НМУнун профессордук окутуучулук курамынын кесиптик квалифакциясын жогорулатуу үчүн кышкы каникул күндөрүн эффективдүү колдонуу максатында НМУнун ректорунун № 01−12/158 буйругунун негизинде Билим берүүнүн сапат менеджмент борборунун базасында 2013-жылдын 14-январынан 23-январына чейин «Кредиттик технология менен окуу процессин уюштуруу» темасында окутуучулардын квалификациясын жогорулатуучу декада өткөрүлгөн.

«Болон процесси. Кредиттик технология менен окуу процессин уюштуруу» темасындагы бир айлыктын графиги

2012-2013-окуу жылдын 14−23 январы

Темасы Тренерлер Убактысы Сааты Групп

1

Группа

2

Группа

3

Группа

4

Группа

5

Жыйынтык
1 «Болон процесси. Кредиттик технология менен окуу процессин уюштуруу» Калдыбаев Салидин

Атанаев Токтосун

Омуралиева Дамира

Сыдыков Жолдош

9:00−10:00

14.01.13, 401 ауд

2 Кредиттик технологиянын негизинде окуу процессин уюштуруу Атанаев Токтосун

Ажыбаев Дуйшон

Ашыров Эркин

Омуралиева Мээрим

9:00−10:00

201 ауд

6 саат 14−15

01.13

16−17

01.13

18−21

01.13

22−23

01.13

3 Кредиттик технологиялардын шартында ЭОМК түзүү Шерматова Илмира

Чекирова Гульмира

Бекежанов Марлис

Омуралиев Марат

9:00−12:00

304 ауд

6 саат 16−17

01.13

18−21

01.13

22−23

01.13

14−15

01.13

ЭОМК

(комп. кл)

4 Окуттудагы иновациялык ишмердүүлүк (Окутуу процессинин заманбап технологиялары) Сияев Таштанбек Жунусакунова Айжаркын

Абдразакова Марианна

Ибраимакунов Мухтар

9:00−12:00

401 ауд

6 саат 18−21

01.13

22−23

01.13

14−15

01.13

16−17

01.13

Метод колдонуу тест
5 Студенттердин илимий иштеринин жана оз алдынча иштерин уюштуруунун технологиялары Чоробаева Нарынкул

Бугубаева Венера

Султаналиева Шайыр

Эсеналиева Гүлжамал

9:00−12:00

403ауд

6 саат 22−23

01.13

14−15

01.13

16−17

01.13

18−21

01.13

СОИ боюнча

Окуу методикалык колдонмо

6 Кредиттик технологиянын негизинде тарбиялык иштерди уюштуруу. Сыдыков Жолдош

Саргашкаев Эсен

Арыпбекова Дария

Кулманбетова Сагын

Омурова Кенже

13:00−12:00

6 саат 14−15

01.13

16−17

01.13

18−21

01.13

22−23

01.13

7 Кредиттик технологиянын негизинде окуу пландарын жана Дюшекеев Кубан

Дегенбаева Надира

Усубалиева Жылдыз

9:00−12:00

24саат 14−23

01.13

Окуу планы, окуу жуктому (комп. кл)
8 AVN программасын активдештирүү

(УВП учун, 4 группа)

Сейдакмат кызы кенже 9:00−12:00 24саат 14−23

01.13

Комп.кл

4-группа

dscn3290 img_2060