Вернуться к Кесиптик квалификацияны жогорулатуучу курстар

2010−2011-окуу жылы

НМУнун профессордук окутуучулук курамынын кесиптик квалифакциясын жогорулатуу үчүн кышкы каникул күндөрүн эффективдүү колдонуу максатында НМУнун ректорунун № 01−12/146 буйругунун негизинде Билим берүүнүн сапат менеджмент борборунун базасында 2010−2011 окуу жылынын 10-январдан 22-январга чейин «Болон процесси. Кредиттик технолигияны ийгиликтүү колдонуу механизмдери » темасында декада болуп өткөн.

Семинардын графиги

Тема Тренерлер Группа

1

Группа

2

Группа

3

Группа

4

Группа

5

Группа 6
1 Компетенттүүлүк, Болон системасы. Кредит сааттар.

Окуу программалардын өзгөчөлүктөрү

Чолпонбаев Азиз

Нуралиева Назгул

Байтүгөлова Жанара

10−11

01.10

12−13

01.10

14−15

01.10

16−17

01.10

18−19

01.10

20−21

01.10

2 Улуттук квалификациялык чектер (УКЧ) Чоробаева Нарынкул

Шерматова Илмира

Байбагышов Эрмек

12−13

01.10

14−15

01.10

16−17

01.10

18−19

01.10

20−21

01.10

10−11

01.10

3 Компетенттүүлүк, Болон системасы. Кредит сааттар Нуралиева Назгул

Байтүгөлова Жанара

Чолпонбаев Азиз

14−15

01.10

16−17

01.10

18−19

01.10

20−21

01.10

10−11

01.10

12−13

01.10

4 Баалоо, портфилио, Болон системасы Чолпонбаев Азиз

Нуралиева Назгул

Байтүгөлова Жанара

16−17

01.10

18−19

01.10

20−21

01.10

10−11

01.10

12−13

01.10

14−15

01.10

5 УКЧ, EFQM, Активные методы обучения,

Нуралиева Назгул

Байтүгөлова Жанара

Чолпонбаев Азиз

18−19

01.10

20−21

01.10

10−11

01.10

12−13

01.10

14−15

01.10

16−17

01.10

6 Компетенттуулук Сияев Таштанбек Монолдорович 20−21

01.10

10−11

01.10

12−13

01.10

14−15

01.10

16−17

01.10

18−19

01.10

7 Веб сайт

Чекирова Гульмира

Токтомамбетов Калыс

12−13

01.10

14−15

01.10

16−17

01.10

18−19

01.10

20−21

01.10

10−11

01.10

AVN программасы

Усубалиева Жылдыз

Эгимбаева Жаныл

16−17

01.10

18−19

01.10

20−21

01.10

10−11

01.10

12−13

01.10

14−15

01.10

ОЖПдын функционалдык милдеттери, Эсеналиева Гулжамал

Арыпбекова Дарыя

18−19

01.10

20−21

01.10

10−11

01.10

12−13

01.10

14−15

01.10

16−17

01.10

Кураторлук ишмердуулук,

Акиренова Райкан 20−21

01.10

10−11

01.10

12−13

01.10

14−15

01.10

16−17

01.10

18−19

01.10

img_0038 img_0008 img_2072