Вернуться к Билим берүүнүн сапат менеджмент борбору

Кесиптик квалификацияны жогорулатуучу курстар

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети 2009-жылдан бери Билим берүүнүн сапат бөлүмүнүн базасында өткөрүлүп келе жаткан кесиптик квалификацияны жогорулатуучу курстар

2016−2017-окуу жылы

2015−2016-окуу жылы

2014−2015-окуу жылында

2012−2013-окуу жылы

2011−2012-окуу жылы

2010−2011-окуу жылы

2009−2010-окуу жылы- НМУнун профессордук окутуучулук курамынын кесиптик квалификациясын жогорулатуу үчүн кышкы каникул күндөрүн эффективдүү колдонуу максатында НМУнун ректорунун № 01−12/114 буйругунун негизинде Билим берүүнүн сапат менеджмент борборунун базасында 2009−2010- окуу жылынын 10-январдан 8-февралга чейин «Окутуучулук курамдын кесиптик квалификациясын жогорулатуу» деген аталышта декада болуп өткөн.

2010−2011-окуу жылы

НМУнун профессордук окутуучулук курамынын кесиптик квалифакциясын жогорулатуу үчүн кышкы каникул күндөрүн эффективдүү колдонуу максатында НМУнун ректорунун № 01−12/146 буйругунун негизинде Билим берүүнүн сапат менеджмент борборунун базасында 2010−2011 окуу жылынын 10-январдан 22-январга чейин «Болон процесси. Кредиттик технолигияны ийгиликтүү колдонуу механизмдери «темасында декада болуп өткөн. Семинардын графиги № Тема Тренерлер Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа …

2011−2012-окуу жылы

С. Нааматов атындагы НМУнун профессордук окутуучулук курамынын кесиптик квалифакциясын жогорулатуу үчүн кышкы каникул күндөрүн эффективдүү колдонуу максатында НМУнун ректорунун № 01−12/128 буйругунун негизинде Билим берүүнүн сапат мененджмент борборунун базасында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 496 Токтомунун талаптарын иш жүзүнө ашыруу максатында 2012-жылдын 16-январдан 27-январга чейин «Окутуучулук курамдын кесиптик квалификациясын жогорулатуу» декада өткөрүлгөн. НМУнун окутуучуларынын кесиптик квалификациясын көтөрүү № …

2012−2013-окуу жылы

С. Нааматов атындагы НМУнун профессордук окутуучулук курамынын кесиптик квалифакциясын жогорулатуу үчүн кышкы каникул күндөрүн эффективдүү колдонуу максатында НМУнун ректорунун № 01−12/158 буйругунун негизинде Билим берүүнүн сапат менеджмент борборунун базасында 2013-жылдын 14-январынан 23-январына чейин «Кредиттик технология менен окуу процессин уюштуруу» темасында окутуучулардын квалификациясын жогорулатуучу декада өткөрүлгөн. «Болон процесси. Кредиттик технология менен окуу процессин уюштуруу» темасындагы бир айлыктын …

2014−2015-окуу жылында

«Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору жана механизмдери «аттуу кышкы семинар болуп өттү. Максаты: Жогорку окуу жайында жана айылдык мектепте иштеген педагогикалык кадрлардын кесиптик потенциалын өркүндөтүү. Семинардын графиги 1-күн № Тематика А.А.А Убактысы I группа 201- ауд. II группа 301- ауд. III группа 405— ауд. «Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору жана …

2015−2016-окуу жылы

2015-жылы 5-февралдан 7- февралга чейин жогорку окуу жайында жана айылдык мектепте иштеген педагогикалык кадрлардын кесиптик потенциалын өркүндөтүү максатында «Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору жана механизмдери «деген темада семинар- тренинг болуп өттү Милдеттери: Эки деңгээлдүү түзүмдү билим берүү системасына киргизүүнү жакшыртуу. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, Билим берүү системасын башкаруунун жолдору Семинардын графиги …

2016−2017-окуу жылы

2016−2017-окуу жылынын кышкы каникул учурунда окутуучулардын билимин жогорулатуу курсун уюштуруу жөнүндө НМУнун ректору Омуралиева Дамира Кемеловнанын № 01−12/58 буйругу менен 11-январдан 27-январга чейин Билим берүүнүн сапат бөлүмүнүн базасында «Билим сапатын жогорулатуунун жолдору» деген теманын алкагында окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курсу уюштурулду Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу боюнча «Жогорку кесиптик билим берүү деңгээлин жакшыртуу» темасындагы курстун графиги 11−27-январь, 2017-жыл № …

2017−2018- окуу жылы

Буйрук Тренингдердин тизмеси Фото