Вернуться к Борборлор

Мугалимдердин кесибин жогорулатуу жана адистерди кайра даярдоо борбору

Борбордун директору Бусурманкулова Жаныл Абдимуталиповна

Мугалимдердин билимин жогорулатуу Борбору 1996-жылы областтык билим берүү башкармалыгынын карамагынан бөлүнүп НМУнун структуралык бөлүмү катары түзүлүп, НМУнун алдындагы мугалимдердин билимин жогорулатуу жана адистерди кайра даярдоо Борбору болуп аталган.

Борбордун иш аткаруу максаты: педагогикалык кызматкерлердин профессионалдык билимдерин, компетенттүүлүгүнүн деңгээлин жогорулатуу.

Негизги милдеттери:

— региондогу билим берүү кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу;

— педагогикалык жана психологиялык багыттагы инновациялык ыкмаларды, окутуп жаткан предмети боюнча жаңыланууларды, ошондой эле окуу программаларындагы өзгөрүүлөр менен тааныштырып туруу;

— алдыңкы педагогикалык иш тажрыйбаларды жайылтуу жана пропагандалоо;

— жаңы педагогикалык билимдерди жана окуу каражаттарын жайылтуу

— басма сөз маалыматтары аркылуу макалаларды жарыялоо;

Борбордун кызматкерлери семинар-тренингдерге үзгүлтүксүз катышышып, заманбап билим берүүдөгү жаңылануу багытында Азия өнүктүрүү Банкы тарабынан окутулуп жаткан «Куррикулум», (USAID) «Сапаттуу билим» долбоору менен бирдикте иш алып барышып, облустун мугалимдеринин билим берүүдө жаңыча иш алып барууларына салымдарын кошуп жатышат жана өЭУ (өкмөттүк эмес уюмдар) «Баястан», «Ала-Тоо өнүктүрүү» борбору, GIZ (Германия эл аралык программасы) Эл аралык өнүктүрүү боюнча АКШ агенттиги жана башка уюмдар менен тыгыз байланышта иштешүүдө.

Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен акыркы моделдеги 12 компьютер комплектиси, лингофондук кабинет, акылдуу такта жана башка окуу процессине пайдаланыла турган электрондук-техникалык каражаттары, (USAID) «Сапаттуу билим» долбоору тарабынан техникалык окуу каражаттары, GIZ тарабынан лабораториялык жабдуулар берилген.

Борбор мектеп программасына ылайык бир окуу жылында 36 предмет боюнча 720 дан ашык педагог-мугалимдердин билимдерин жогорулатып, маалыматтык технологияларды колдонуу менен инновациялык кайра даярдоо иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүп келе жатат. Курстун угуучуларына теория менен практиканы айкалыштырып, учурдагы педагогика — психологиянын алдыңкы жетишкендиктери менен таанышууга, окутуунун инновациялык технологияларын үйрөнүүгө жана окутуп- үйрөтүүдөгү көйгөйлөрдү чече билүүнүн жолдорун аныктоого, балдарды окутуп -тарбиялоо методикасын окуп үйрөнүп, өз билим деңгээлдерин жогорулата алышына шарт түзүп келет. Курстарга лекцияларды НГУнун педагогикалык багыттагы кафедраларынын окутуучулары, Борбордун методикалык кабинеттеринин методисттери, мектептердин алдыңкы мугалимдери тренингдерди жана презентацияларды өткөрүп турушат.

Борбордун стратегиялык иштеринин багыты: ар бир предмет боюнча мугалимдердин, мектепке чейинки балдар мекемелеринин тарбиячыларынын, китепканачылардын, мектеп директорлорунун, директордун орун басарларынын (окуу завучтары, тарбия завучтары) кесибин жогорулатуу, усулдук жардам берүүнү жаңы инновациялык багытта жүргүзүү.

Манас алиппеси

китеп тануу борборунун башчысы Кадыралиева Кенжекенин Манас алиппеси: Окуу усулдук колдонмосу Бишкек шаарынан «Макс Принт» басмаканасынан 2015-жылы басылып жарыкка чыкты. Кытай Республикасындагы Шинжаң районунда «Манас» изилдөө борборунун басылмаларына «Манас жана кыргыз салты» эл аралык илимий талкуу жыйындын топтомуна «Манастагы сырдуу белгилер» деген темада макала жарыяланып басмадан жарыкка чыкты.

ПРОГРАММА областного конкурса «Лучший словесник Нарынской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 05 к Договору гранта №_______Гр/II-055−17 от «____» ____________ 2017 года «СОГЛАСОВАНО» Исполнительный директор ___________________В.В. Кочин «____"________________ 2017 года ПРОГРАММА областного конкурса «Лучший словесник Нарынской области» (Кыргызская Республика, г. Нарын, Ресурсный центр Нарынского государственного университета имени С. Нааматова, ул. Ленина 127. корпус 5) Количество участников — 55 человек Ведущий: Турдубаева Р. Ж. Время проведения Мероприятие Дата: 8.30 — 9.00 Регистрация участников конкурса …

Русский язык объединяет!

С 20 по 24 октября 2015 года в Москве состоялся финал III Международного конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья». Мероприятие проводилось по инициативе Рос сотрудничества в рамках федеральной целевой программы «Русский язык». Проведение конкурса было направлено на стимулирование профессионального роста зарубежных преподавателей русского языка, содействию установления контактов российских и зарубежных коллег. В финале участвовали 15 человек, победившие в заочном туре конкурса, где участвовали около тысяча …

Фонд «Русский мир»

Для словесников горного края Проблема с грамотными кадрами, учителями русского языка и литературы, наиболее остро стоит в Нарынской области. Нехватка учебников, отсутствие стандартных наглядных пособий, недостаток информации, передовых технологий, отсутствие русской речевой среды, — вот только некоторые проблемы преподавания русского языка и литературы в нашей области. Помочь учителям повысить квалификацию — задача Центра повышения квалификации учителей при Нарынском государственном университете имени С. …