Чет тилдери жана компьютердик системаларды программалоо

Колледж 2020−2021- окуу жылына төмөнкү адистиктерге кабыл алууда.

Чет тилдери адистиги-

9 класстын базасында, контракттык негизде- 14 500 сом

11 класстын базасында, контракттык негизде- 15 500 сом

Компьютердик системаларды программалоо адистиги-

9 класстын базасында, контракттык негизде- 14 500 сом

11 класстын базасында, контракттык негизде- 15 500 сом