Жетекчилик

Байбагышов Эрмек Муратканович

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ректору, Экология адистиги боюнча доцент

Телефон: (3522) 50 816 (жумушчу)

E-Mail: rector@nsu.kg; nsu0896@yahoo.de

Жантаев Адилбек Сүйүндүкович

Илимий иштер боюнча проректор, Филология илимдеринин доктору, профессордун милдетин аткаруучу

Телефон: 0777 76 42 87; 0700 22 97 58

Чоробаева Нарынкул Абдыкалыковна

Окуу иштери боюнча проректор,

Филология илимдеринин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу.

тел: (3 522)53335, 555 085 050 narynkul@rambler.ru; narychorobaeva@fulbrightweb/.org

Саргашкаев Эсенбай Абдыраевич

Мамлекеттик тил жана окуудан тышкаркы иштер боюнча проректор, тарых илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу, Россиядагы табият таануу Академиясынын профессору

Телефоны: (3 522) 5−08−13 (рабочий)

Е-mail: S_esenbai@mail.ru

Касымова Гүлжамал Абдиловна

окуу башкармалыгынын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты