Аман кызы Бакытгүл

Туулган жылы, айы 1976.11.08. Нарын р. Жерге-Тал селосу

Билими жогорку. И. Арабаев атындагы КМПУ 1997, филолог- окутуучу

Эмгек стажысы 1997−1999-жж.-Нарын шаары, № 3 С.М.Киров атындагы орто

мектеби, кыргыз тили жана адабияты мугалим

1999−2003жж-НМУ «Кыргыз адабияты жана аны окутуунун методикасы» кафедрасы, лаборант

2003−2008-жж «кыргыз тили жана адабияты» кафедранын окутуучусу

2008—ж. кафедранын доцентинин милдетин аткаруучу,

2010−2011жж С. Нааматов атындагы НМУнун Жаш Окумуштуулар Кеншинин төрагасы

2012−2014 жж. «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын башчысы

2014−2015жж С. Нааматов атындагы НМУнун Илим бөлүмүнүн башчысы

2018-ж «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын башчысы

Илимий даражасы педагогика илимдеринин кандидаты

Илимий наамы «Адабият таануу"адистиги боюнча илимдин доценти

Илимий эмгектери 48 илимий макала, 2 методикалык колдонмо.

Тил билүүсү кыргыз тили -эне тил, орус тилдеринде эркин сүйлөйм, англис

тилинде сөздүктү пайдаланам

Сыйлыктары НМУнун Грамотасы 2007-ж.

КРнын ББИМдин Жаш Окумуштуулар Кеңешинин Ардак Грамотасы 2008-ж

Нарын облустук мамлекеттик админстрациясынын Ардак Грамотасы 2011-ж

ПДФнин «Акыл Тирек» наамы, диплому 2013-ж

НМУнун ыразычылык баракчасы 2013-ж

КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук тил комиссиясынын Ардак Грамотасы, диплому 2013-ж

С. Нааматов атындагы НМУнун Ардак Грамотасы 2013-ж

С. Нааматов атындагы НМУнун «Мыкты окутуучусу» 2014-ж

С. Нааматов атындагы НМУнун Ыразычылык каты 2015-ж

Нарын шаардык мэриясынын Ардак грамотасы. 2016

Сертификаттары

 • «Интерактивные методы обучения и преподавания» 2009-ж
 • «КРдагы жогорку кесиптик билим берүүнүн эки деңгээлдүү түзүмү» 2012-ж
 • «Куратордук ишмердүүлүк» 2012-ж
 • «Болон процессии. Кредиттик технология» 2012-ж
 • «Окутуунун кредиттик технологиясынын шартында окуу процессин уюштуруу» окуу курсунун сертификаты 2013-жыл
 • «Билим берүү программаларынын сапатын камсыздоонун жалпы европалык тутуму: Кыргызстандын жогорку билим берүү тутумуна ички жана тышкы сапат кепилдиги стандарттарын киргизүү (DoQuP модели)» темасындагы квалификацияны жогорулатуу курсунун сертификаты 2014-жыл;
 • «Жогорку кесиптик билим берүүдө студенттердин илимий изилдөө иштерин өнүктүрүүгө кошкон салымы, билим берүү процессин жогорулатуудагы ийгиликтери үчүн эмгек китепчесине жазуу менен ыраазычылыктын» сертификаты 2014-жыл;
 • Организация учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) на основе кредитной технологии (ECTS). 2014
 • Общеевропейская система обеспечения качества образовательных программ. 2014
 • «Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору жана механизмдери» темасындагы кесиптик билимди жогорулатуу курсунун сертификаты 2015-жыл;
 • «Евразиялык интеграциянын алкагында Кыргызстандын өнүгүшүнүн негизги багыттары» Эл аралык илимий-практикалык конференциясынын сертификаты 2015-жыл;
 • Билим берүүдөгу педагогикалык компетенттүүлүк. 2015
 • Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртуунун жолдору жана механизмдери. 2016
 • Билим берүү, тарых жана маданият — өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө. 2016
 • Жогорку кесиптик билим берүү деңгээлин жакшыртуу 2017
 • «Билим берүү мекемелеринин көз карандысыз аккредитациясынын талаптары» 2018

Кызыгуусу Адабий чыгармаларды, ММКды окуу. Коомдогу ар кыл маалыматтар менен кабардар болуу

Компьютердик сабаттуулук Word, Excel, Power Point программаларында эркин иштейм