2019-жылдын кабыл алуу планы (контракт)

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин

2019−2020-окуу жылына карата контракттык негизде абитуриенттерди кабыл алуу планы

Күндүзгү окутуу формасы

Багыттын коду

Багыттын аталышы

Лицензиянын номуру

Лицензиянын жарамдуулук мөөнөтү

Чектик контингент

Иш жүзүндөгү контингент

Пландалган орундардын саны

1

2

3

4

5

6

7

520 200

Физика-математикалык билимберүү

LD170000967, 6-тиркеме

чектелбеген

300

37

50

550 300

Филологиялык билим берүү

LD150000496, 7-тиркеме

чектелбеген

200

116

75

640 000

Электр энергетикасы жана электртехникасы

LD170000170, 1-тиркеме

чектелбеген

200

59

50

550 400

Социалдык-экономикалык билим берүү

LD150000496, 5-тиркеме

чектелбеген

200

40

50

550 100

Табигый илимдик билим берүү

LD170000967, 4-тиркеме

чектелбеген

300

41

50

550 700

Педагогика

LD170000967, 8-тиркеме

чектелбеген

300

95

75

580 100

Экономика

LD170000967, 10-тиркеме

чектелбеген

200

82

75

550 600

Көркөм билим берүү: Сүрөт искусствосу

LD180000325, 1-тиркеме

чектелбеген

200

71

75

710 100

Информатика жана эсептөөчү техника

LD170000967, 12-тиркеме

чектелбеген

100

11

25

710 300

Колдонмо информатика

LD170000967, 13-тиркеме

чектелбеген

100

35

50

Эксп.

Саламаттык сактоодогу информатика

LD170001236, 1-тиркеме

чектелбеген

80

16

25

620 200

Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар: Жайыттарды жайгаштыруу

LD140000400, 2-тиркеме

чектелбеген

200

-

50

580 200

Менеджмент: Энергетикадагы менеджмент

LD140000400, 3-тиркеме

чектелбеген

200

-

50

532 000

Денетарбия

LD170000967, 2-тиркеме

чектелбеген

200

82

50

670 300

Транспорттук процесстердин технологиясы

LD150000496, 1-тиркеме

чектелбеген

200

18

50

520 800

Экология жана жаратылышты пайдалануу

LD150000496, 2-тиркеме

чектелбеген

200

17

50

531 200

Компьютердик лингвистика

LD150000496, 3-тиркеме

чектелбеген

200

7

50

540 200

Социалдык иш

LD150000496, 6-тиркеме

чектелбеген

200

-

50

580 500

Бизнес-информатика

LD150000496, 4-тиркеме

чектелбеген

200

-

50

600 200

Туризм

LD150000496, 8-тиркеме

чектелбеген

125

-

50

531 700

Америка таануу

LD170000967, 1-тиркеме

чектелбеген

100

-

25

570 027

Адабий чыгармачылык

LD170000967, 14-тиркеме

чектелбеген

125

40

35

570 400

Дизайн

LD170000170, 2-тиркеме

чектелбеген

100

31

25

580 100

Логистика

LD180000032, 1-тиркеме

чектелбеген

100

-

25

520 200

Биология

LD180000032, 3-тиркеме

чектелбеген

100

-

25

610 600

Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы

LD170000170, 3-тиркеме

чектелбеген

200

10

50

580 200

Менеджмент

LD180000032, 2-тиркеме

чектелбеген

100

6

25

БАРДЫГЫ:

4730

884

1210

Окутуунун дистанттык технологияларын колдонуу менен сырттан окутуу формасы

Багыттын коду

Багыттын аталышы

Лицензиянын номуру

Лицензиянын жарамдуулук мөөнөтү

Чектик контингент

Иш жүзүндөгү контингент

Пландалган орундардын саны

1

2

3

4

5

6

7

520 200

Физика-математикалык билим берүү

LD170000967, 6-тиркеме

чектелбеген

60

45

15

550 300

Филологиялык билим берүү

LD150000496, 7-тиркеме

чектелбеген

100

55

25

640 000

Электр энергетикасы жана электртехникасы

LD170000170, 1-тиркеме

чектелбеген

40

11

10

550 400

Социалдык-экономикалык билим берүү

LD150000496, 5-тиркеме

чектелбеген

100

44

50

550 100

Табигый илимдик билим берүү

LD170000967, 5-тиркеме

чектелбеген

60

31

20

550 700

Педагогика

LD170000967, 9-тиркеме

чектелбеген

60

25

15

580 100

Экономика

LD170000967, 11-тиркеме

чектелбеген

40

12

10

550 600

Көркөм билим берүү: Сүрөт искусствосу

LD180000325, 1-тиркеме

чектелбеген

40

11

15

710 300

Колдонмо информатика: Экономикадагы колдонмо информатика

LD140000400, 1-тиркеме

чектелбеген

50

40

10

620 200

Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар: Жайыттарды жайгаштыруу

LD140000400, 2-тиркеме

чектелбеген

50

-

15

580 200

Менеджмент: Энергетикадагы менеджмент

LD140000400, 3-тиркеме

чектелбеген

100

-

25

532 000

Денетарбия

LD170000967, 3-тиркеме

чектелбеген

40

22

10

670 300

Транспорттук процесстердин технологиясы

LD150000496, 1-тиркеме

чектелбеген

100

46

25

520 800

Экология жана жаратылышты пайдалануу

LD150000496, 2-тиркеме

чектелбеген

100

35

25

531 200

Компьютердик лингвистика

LD150000496, 3-тиркеме

чектелбеген

40

-

10

540 200

Социалдык иш

LD150000496, 6-тиркеме

чектелбеген

100

-

25

580 500

Бизнес-информатика

LD150000496, 4-тиркеме

чектелбеген

40

-

10

600 200

Туризм

LD150000496, 8-тиркеме

чектелбеген

50

-

10

610 600

Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы

LD170000170, 3-тиркеме

чектелбеген

40

-

10

БАРДЫГЫ:

1210

377

335

English English Кыргызча Кыргызча Русский Русский