2020−2021- окуу жылына карата контракттык орунга кабыл алуу планы

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин

2020−2021-окуу жылына карата контракттык негизде абитуриенттерди

кабыл алуу планы

  1. Күндүзгү окутуу формасы
Багыт Багыттын аталышы План
520 200 Физика-математикалык билим берүү 50
550 300 Филологиялык билим берүү 75
640 000 Электр энергетикасы жана электр техникасы 50
550 400 Социалдык-экономикалык билим берүү 50
550 100 Табигый илимдик билим берүү 50
550 700 Педагогика 75
580 100 Экономика 75
550 600 Көркөм билим берүү: Сүрөт искусствосу 75
710 100 Информатика жана эсептөөчү техника 25
710 300 Колдонмо информатика 50
Эксп. Саламаттык сактоодогу информатика 50
620 200 Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар: Жайыттарды жайгаштыруу 50
580 200 Менеджмент: Энергетикадагы менеджмент 50
532 000 Дене тарбия 50
670 300 Транспорттук процесстердин технологиясы 50
520 800 Экология жана жаратылышты пайдалануу 50
531 200 Компьютердик лингвистика 50
540 200 Социалдык иш 50
580 500 Бизнес-информатика 50
600 200 Туризм 50
531 700 Америка таануу 25
570 027 Адабий чыгармачылык 50
570 400 Дизайн 50
580 100 Логистика 25
520 200 Биология 25
610 600 Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы 50
580 200 Менеджмент 25
БАРДЫГЫ: 1325

Окутуунун дистанттык технологияларын колдонуу менен сырттан окутуу формасы

Багыттын коду Багыттын аталышы План
520 200 Физика-математикалык билим берүү 15
550 300 Филологиялык билим берүү 25
640 000 Электр энергетикасы жана электр техникасы 10
550 400 Социалдык-экономикалык билим берүү 50
550 100 Табигый илимдик билим берүү 20
550 700 Педагогика 15
580 100 Экономика 10
550 600 Көркөм билим берүү: Сүрөт искусствосу 25
710 300 Колдонмо информатика: Экономикадагы колдонмо информатика 10
620 200 Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар: Жайыттарды жайгаштыруу 15
580 200 Менеджмент: Энергетикадагы менеджмент 25
532 000 Дене тарбия 20
670 300 Транспорттук процесстердин технологиясы 50
520 800 Экология жана жаратылышты пайдалануу 50
531 200 Компьютердик лингвистика 20
540 200 Социалдык иш 50
580 500 Бизнес-информатика 20
600 200 Туризм 25
610 600 Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы 20
БАРДЫГЫ: 475
  1. Магистрдик билим берүү программаларына күндүзгү окуу бөлүмүнө кабыл алуу

Багыттын коду

Багыттын аталышы

Лицензиянын номуру

Лицензиянын жарамдуулук мөөнөтү

Чектик контингент

Иш жүзүндөгү контингент

Пландалган орундардын саны

1

2

3

4

5

6

7

580 200

Менеджмент LS19000754, 1-тиркеме

чектелбеген

20

8

30