3-турга ваканттык орундар


КОНТРАКТ

Адистик

3-турга ваканттык орундар

1

Физика-математикалык билимберүү

46

2

Филологиялык билим берүү

64

3

Электр энергетикасы жана электртехникасы

50

4

Социалдык-экономикалык билим берүү

48

5

Табигый илимдик билим берүү

50

6

Педагогика

70

7

Экономика

74

8

Көркөм билим берүү: Сүрөт искусствосу

75

9

Информатика жана эсептөөчү техника

24

10

Колдонмо информатика

50

11

Саламаттык сактоодогу информатика

22

12

Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар: Жайыттарды жайгаштыруу

50

13

Менеджмент: Энергетикадагы менеджмент

50

14

Денетарбия

50

15

Транспорттук процесстердин технологиясы

50

16

Экология жана жаратылышты пайдалануу

50

17

Компьютердик лингвистика

50

18

Социалдык иш

50

19

Бизнес-информатика

50

20

Туризм

44

21

Америка таануу

25

22

Адабий чыгармачылык

35

23

Дизайн

25

24

Логистика

25

25

Биология

25

26

Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы

50

27

Менеджмент

50

English English Кыргызча Кыргызча Русский Русский