НМУнун айрым адистиктерине ЖРТ жыйынтыктарын эске албастан кабыл алуунун графиги

1. «Көркөм билим берүү» адистиги

8-июль - 24-июль

Биринчи тур

8-июль — 22-июль

Документтерди кабыл алуу

23-июль, 9.00

Кабыл алуу сынактары

24-июль, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

24-июль — 17- август

Экинчи тур

24-июль — 15-август

Документтерди кабыл алуу

16-август, 9.00

Кабыл алуу сынактары

17-август, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

2. «Дене тарбия» адистиги

8-июль - 25-июль

Биринчи тур

8-июль — 23-июль

Документтерди кабыл алуу

24-июль, 9.00

Кабыл алуу сынактары

25-июль, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

25-июль — 18-август

Экинчи тур

25-июль — 16-август

Документтерди кабыл алуу

17-август, 9.00

Кабыл алуу сынактары

18-август, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

3. «Дизайн» адистиги

8-июль - 26-июль

Биринчи тур

8-июль — 24-июль

Документтерди кабыл алуу

25-июль, 9.00

Кабыл алуу сынактары

26-июль, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

26-июль — 19-август

Экинчи тур

25-июль — 17-август

Документтерди кабыл алуу

18-август, 9.00

Кабыл алуу сынактары

19-август, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

4. «Адабий чыгармачылык» адистиги

8-июль - 27-июль

Биринчи тур

8-июль — 25-июль

Документтерди кабыл алуу

26-июль, 9.00

Кабыл алуу сынактары

27-июль, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

27-июль — 20-август

Экинчи тур

27-август — 18-август

Документтерди кабыл алуу

19-август, 9.00

Кабыл алуу сынактары

20-август, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

Кабыл алуу сынактары

«Көркөм билим берүү» адистигине:

1. Сүрөт тартуу.

«Дене тарбия» адистигине:

1. Жалпы физикалык даярдыгы боюнча сынак.

«Дизайн» адистигине:

1. Чийме чийүү

«Адабий чыгармачылык» адистигине:

1. Дилбаян жазуу

English English Кыргызча Кыргызча Русский Русский